Kauno Totoriai

Apie Lietuvos totorių bendruomenės gyvenimą

Įvykis “Šimtalapio Šventė”

2011 m. vasario 5 d., Vilniuje, Tautinių bendrijų namų didžiojoje salėje, įvyko „Šimtalapio“ šventė. Salėje susirinko apie 150 žmonių – įvairių totorių bendruomenių narių ir svečių. Šios šventės organizavimas – Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos ir jaunimo bendras projektas. Nuoširdžiai dėkojame Marijai Meišutovič, Renatai Gibadulinai, Viktorijai Bogdanovič, Dmitrijui Radlinskui, Ernestui Krinickiui, Eldarui Krinickiui, Aleksandrui Gembickiui, Eugenijui Gembickiui už šios gražios šventės organizavimą ir pravedimą.

Pirmą kartą istorijoje, dalyvauti Lietuvos totorių renginyje atvyko gausios totorių bendruomenių delegacijos iš Baltarusijos, Latvijos, Estijos, Čekijos, Maskvos. Renginyje aktyviai dalyvavo totorių bendruomenės arba jų nariai iš Klaipėdos, Visagino, Keturiasdešimt totorių, Nemėžio, Alytaus, Kauno. Susirinkusius šventės dalyvius pasveikino Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas dr. Adas Jakubauskas.

„Šimtalapio“ švente norėta propaguoti garsųjį Lietuvos totorių kulinarinio paveldo gaminį – „Šimtalapį“ piragą, kuris jau keletą šimtmečių yra neatsiejama Lietuvos totorių įvaizdžio dalis.

Šventės programoje buvo koncertas, kulinarinės dvikovos, poezijos skaitymas ir diskoteka jaunimui. Renginį vedė Marija Meišutovič, Renata Gibadulina, Samatas Sabirovas ir Viktorija Bogdanovič.

Didelėje koncertinėje programoje, susidedančioje iš dviejų dalių, pasirodė šie kolektyvai ar artistai: Olga Jakubauskienė, Leila Mirzojeva, Džemilia Ščuckaja, Visagino totorių bendrijos folkloro kolektyvas „Miras“, Rima Kazėnienė, Aleksandras Melechas, Klaipėdos totorių merginų šokių kolektyvas „Leisan“, totorių bendruomenės atstovai iš Baltarusijos, šokių studija „De Šarm“, Romas Andrejevas, Antonas Rustakovas. Sveikinimo žodžius tarė svečiai iš Latvijos, Estijos, Čekijos ir Maskvos.

Svečiams buvo pademonstruotas trumpas video filmukas apie „Šimtalapio“ gaminimą. Renginio pabaigoje svečiai sudainavo tautinę totorių giesmę, Gabdulos Tukajaus „Tugan tel“.

Tikimės, kad ateityje, „Šimtalapio“ šventė taps tradicinė, kurios metu bursis Lietuvos totoriai, savo kulinarinį meistriškumą demonstruos Lietuvos totorių bendruomenės moterys ir merginos.