Kauno Totoriai

Apie Lietuvos totorių bendruomenės gyvenimą

„Tauta be praeities – neturi ir ateities.“

K.Z.Šafranavičius

Naujienos

KATB Informacinis Biuletenis

Paroda - "Totoriai - Lietuvos kariai"

ĮVYKO Susirinkimas

2021m. Gegužės 30 d., įvyko visuotinas Kauno apskrities totorių bendruomenės susirinkimas.

Knyga „Lietuvos totoriai“

2020 m. išleista knyga „Lietuvos totoriai“. Knyga apie praeitį ir dabartį ir skirta paminėti Lietuvos  totorių istorijos ir kultūros metus. Leidinį inicijavo, parengė ir išleido Kauno apskrities totorių  bendruomenė.

TIKSLAI

Bendruomenės tikslas yra telkti Lietuvos Respublikos Kauno apskrityje gyvenančius totorius tautinės savimonės, nacionalinės kultūros, švietimo, kalbos, papročių vystymui ir nacionalinių verslų atgaivinimui.

Bendruomenės veiklos uždaviniai:

  • Kauno apskrityje gyvenančių totorių jaunimo švietimo ir auklėjimo sekmandieninių mokyklų organizavimas, nacionalinės kultūros, kalbos, istorijos, literatūros atgaivinimas;
  • Visas tautos gyvenimo sferas apimančios statistikos vedimas;
  • Leidybinė, informacinė veikla, mokslinė ir mokslo populiarinimo veikla totorių aplinkoje;
  • Rūpinimasisi savo narių, jų šeimų sveikatos apsaugos ir poilsio organizavimu, pagalbos teikimu;
  • Ekonominės tarpuisavio pagalbos organizavimas;
  • Totorių prieglaudų, valgyklų ir verslo bendrovių steigimas;
  • Kultūrinės ir sportinės veiklos organizavimas (saviveikla, koncertai, masiniai renginiai, jaunimo vakarai, sporto varžybos);
  • Nekilnojamojo turyto įsigijimas, jo valdymas, keitimas, pardavimas.

Bendruomenė veikia tose Kauno apskrities vietovėse, kur gyvena Lietuvos totoriai.

KONTAKTAI